Oferta

biuro finansowo - rachunkowe

Zakres usług obejmuje prowadzenie:

- ksiąg handlowych,
- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów,
- rejestrów podatku od towaru i usług (VAT),
- ewidencji zatrudnienia i płac,
- środków trwałych i wyposażenia,
- rozliczeń (US, ZUS, PFRON),
- innych spraw na zlecenie Klienta.

Na podstawie w/w usług sporządzamy: sprawozdania finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową), deklaracje, zawiadomienia i informacje, zestawienia wynikowe i kontrolne.

W standardowej ofercie realizujemy: sporządzanie wymaganych prawem zawiadomień, informacji, sprawozdań i deklaracji, prowadzenie ewidencji księgowych i podatkowych, sporządzanie wymaganych zestawień wynikowych, sporządzanie list płac, deklaracji podatkowych zatrudnianych, naliczanie składek ub. społecznego, przekazywanie deklaracji, sprawozdań i zawiadomień właściwym organom, reprezentację przed organami US i ZUS, podstawowe konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowego.

Z nami zaoszczędzisz na podatkach i zmniejszysz koszty prowadzenia księgowości !

doradztwo gospodarcze

Analizując dogłębnie potrzeby Klientów oraz fundamenty ekonomiczne, pomagamy w tworzeniu skutecznych modeli biznesowych.

Oferujemy:

- biznes plany i studia wykonalności,
- analizy finansowe i ekonomiczne,
- audyty finansowe i organizacyjne,
- wyceny przedsiębiorstwa,
- negocjacje lub wspomaganie negocjacji,
- prowadzenie restrukturyzacji.

Kompleksowość oferowanych przez nas usług oraz bazowanie na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantach pozwala nam świadczyć je konkurencyjnie cenowo i realizować w terminach znacznie krótszych niż oferują to inne firmy konsultingowe.

Do każdego projektu dobieramy bardzo dobrze nam znanych specjalistów, tworząc zespół potrzebny do realizacji konkretnego zadania. Stale współpracujemy z kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi, brokerami ubezpieczeniowymi, analitykami finansowymi i specjalistami od zarządzania. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde zadanie z zakresu doradztwa gospodarczego.

Pełny zakres aktualnych informacji gospodarczych i finansowych.